انتشارات جام گل با شماره پروانه ۴۳۹۳ در بیست و چهارم آبان ماه ۱۳۷۹ خورشیدی توسط «استاد دکتر عباس ماهیار» در شهر کرج تاسیس گردید.


      جام گل یکی از نخستین ناشران کرج به شمار می رود و طی سالیان فعالیت خویش در زمینه نشر کتاب های ادبیات فارسی گام های بلندی برداشته است.


      انتشار مجموعه کتاب های «شرح مشکلات خاقانی» نقطه درخشان این فعالیت ادبی بوده است. پس از این که «استاد دکتر عباس ماهیار» بنیانگذار انتشارات در دی ماه ۱۳۹۵ دیده از جهان فرو بستند، جام گل دگر بار با      مدیریت «دکتر افشین ماهیار» فعالیت خود را از زمستان ۱۳۹۷ آغاز کرد.


      تلاش دست اندرکاران موسسه بر باز نشر آثار قبلی و چاپ آثار دیگر «استاد دکتر عباس ماهیار» خواهد بود که در زمان حیات شریفشان به نشر آن نائل نیامدند.